بانک ۳۶۵ رژیم لاغری استاندارد

۱۵۰۰۰ تومان

بانک لاغری سریع TURBO

۱۲۰۰۰ تومان

رژیم لاغری ویژه کبد چرب

۱۰۰۰۰ تومان

رژیم لاغری ویژه چربی خون بالا

۱۰۰۰۰ تومان

رژیم لاغری ویژه تیروئید کم کار

۱۰۰۰۰ تومان

رژیم لاغری ویژه شروع یائسگی

۱۰۰۰۰ تومان